Oberstufenschüler im Überschlag-Rettungssimulator | Foto: M. Moniac/CJD Oberurff

Rettung I

Oberstufenschüler im Überschlag-Rettungssimulator. Foto: M. Moniac/CJD Oberurff

Artikel: Projekttage 2018 – Impressionen II