Jgst. 12: Vocatium in Kassel

Muss leider ausfallen.